พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๕๘ ผลัดที่ ๑

เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 60


นาวาอากาศเอก วรชาติ ฟองชล ผู้บังคับการกรมทหารอากาศโยธินรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๕๘ ผลัดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ ณ กรมทหารอากาศโยธินรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

 {gallery}NEWS/2017/0022704{/gallery}