พิธีประดับเครื่องหมายพระปรมาภิไธยย่อ “ภปร” และพิธีแนะนำตัวผู้บังคับบัญชา

เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 60


นาวาอากาศเอก วรชาติ ฟองชล ผู้บังคับการกรมทหารอากาศโยธิน รักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายพระปรมาภิไธยย่อ “ภปร” และพิธีแนะนำตัวผู้บังคับบัญชา เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ อาคารโรงเลี้ยง พัน.๒ กรม ทย.รอ.อย.

 {gallery}NEWS/2017/2706{/gallery}