พิธีแนะนำตัวผู้บังคับบัญชาเมื่อวันที่ 13 มิ.ย.61 

เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.61


พิธีแนะนำตัวผู้บังคับบัญชาเมื่อวันที่ 13 มิ.ย.61 ณ กองพันทหารอากาศโยธิน 1 กรมทหารอากาศโยธินรักษาพระองค์

 {gallery}61/13661{/gallery}