พิธีประดับยศนายทหารชั้นประทวน เมื่อวันที่ 18 มิ.ย.61 

เมื่อวันที่ 18 มิ.ย.61

พิธีประดับยศนายทหารชั้นประทวน เมื่อวันที่ 18 มิ.ย.61 ณ กรมทหารอากาศโยธินรักษาพระองค์

 

 {gallery}61/13661{/gallery}